L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a les associacions i federacions de veïns per 2020

Redacció.- L’Ajuntament convoca la concessió de subvencions a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a projectes i/o activitats que tenen programades per dur a terme durant el 2020. Poden sol·licitar les subvencions, totes les associacions de veïns de Tarragona i federacions veïnals, registrades al Registre d’Entitats Municipal, i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament.

Amb la sol·licitud cal presentar el programa d’activitats i la documentació que s’especifica a la convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds està obert i finalitza el dia 24 de març de 2020.

Les bases i la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/5144

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *